Umístění zásuvek a vypínačů v koupelně

Budovat elektroinstalaci v bytě není vhodné svépomocí. Měli bychom oslovit elektrikáře, budeme tak mít jistotu, že nám bude vše fungovat tak, jak chceme. A hlavně budou instalace provedené správně vzhledem k normám a bezpečnosti.

Elektroinstalace je navíc součástí projektu domu, tedy jeho technického zařízení. Doporučuji si zaznamenat, kde je vedení elektřiny v místnostech realizované, v jakých výškách apod. V budoucnu pak můžeme vrtat či zatloukat hřebíky do zdi beze strachu, že poškodíme pod omítkou ukryté elektrické vedení.

Osvětlení

V koupelně je odstřikující voda na denním pořádku, stejně jako zvýšená vlhkost vzduchu. Při výběru svítidla se tedy držíme zásady bezpečnosti a volíme zároveň kvalitní materiál. Samotný vzhled svítidla by měl stát na žebříčku priorit až na třetím místě.

Do koupelny musíme zakoupit pouze svítidlo s krytím proti odstřikující vodě, které v obchodě poznáme pod označením dvou velkých písmen IP. Nikdy jiné, jinak porušíme pravidlo bezpečnosti a může dojít ke zbytečnému úrazu.

Co se skrývá pod značkou IP

Stupeň ochrany IP má za sebou napsaná dvě čísla, která jasně udávají, do které zóny v koupelně je svítidlo určeno. Rozeznáváme 4 zóny označené od 0 do 3. Úsek 0 tvoří vnitřní prostor vany či sprchy, prostor 1 se nachází bezprostředně nad vanou a patří sem svítidla nízkovoltová, která pracují pod napětím 12 V. Do části 2 patří svítidla označená IP44 a do nejvzdálenější zóny 3 svítidla s cedulkou IP 21.

 

Bezpečnostní zóny

Zóna 0 - Vnitřní prostor vany nebo sprchového prostoru. Zde se nesmí nacházet žádné spínače ani zásuvky.

Zóna 1 - Prostor od okraje vany nebo sprchy do výšky 2,25m (měřeno od podlahy). Zde mohou být zařízení pouze na bezpečné malé napětí (střídavé do 12 V, stejnosměrné do 25 V), přičemž zdroj bezpečného napětí musí být mimo zóny 0,1 a 2.

Zóna 2 -vodorovně do vzdálenosti 600 mm od zóny 1, ve výšce 2.250 mm nad podlahou až do stropu. Zde mohou být jednotky pro napájení holících strojků, ventilátory, otopná zařízení, jednotky pro vířivé vany, spínače a zásuvky na bezpečné malé napětí, přičemž jejich zdroj musí být mimo zóny 0 až 2. Jestliže nehrozí ani neúmyslné postříkání svítidla vodou pod tlakem, je nejnižší předepsanou hodnotou stupně ochrany IP 44.

Zóna 3 - Navazuje na zónu 2 do vzdálenosti 2.400 mm. Zde mohou být umístěny zásuvky chráněné oddělovacím transformátorem nebo samočinným odpojením od zdroje při použití proudového chrániče (jmenovitý rozdílový proud nesmí přesahovat 30 mA). Svítidla nesmí být níže než 400 mm nad horním okrajem umyvadla a pokud jsou níže než 1.800 mm nad podlahou, musí být chráněna ochranným košem.


Více zdrojů světla

V koupelně potřebujeme přímé světlo, které nám pomůže dobře si oholit tvář, nalíčit se, pečlivě zkontrolovat svůj zevnějšek. Stejně tak je vhodné i nepřímé světlo, které neoslňuje a slouží k relaxaci. Jak to vyřešit? Určitě více zdroji světla se dvěmi na sobě nezávislými okruhy, i když jde třeba jen o malou koupelnu.


Doplňkové osvětlení u zrcadla

Slouží k zajištění kvalitního lokálního osvětlení obličeje beze stínů. Svítidla by měla svítit pokud možno z co největší plochy, umístěné nejlépe kolem zrcadla. Nejčastější chybou výběru svítidel k zrcadlu je orientace na bodová svítidla s reflektorovými světelnými zdroji, která zvýrazňují ostré stíny v obličeji. Myslíme zároveň i na to, že světlo se od zrcadlové plochy nesmí odrážet a oslňovat nás. A tak raději volíme tělesa s matným sklem, ne s čirým.


Centrální osvětlení

Neobejdeme se bez centrálního světla umístěného uprostřed místnosti (volně visící vyloučíme, překáží) ,nebo několika bodových světel zapuštěných do sádrokartonu. Jsou buď v provedení pevném, nebo výklopném (lze je nasměrovat), v obyčejném bílém plastu nebo chromu. Oblíbené jsou i tyčové závěsné systémy upevněné na stropě či stěně.


Do koupelny kvalitu

V koupelně je zvýšená vlhkost a to klade vyšší nároky na zvolený materiál. Nekupujeme tedy pouze očima a sledujeme spíše zvolený materiál. Plechová svítidla po čase zkorodují, proto se vyhneme levným kouskům a ptáme se prodavačů po svítidlech z kvalitních slitin, moderního skla nebo plastů.

 


Zásuvky v koupelně

Zvláště umístění zásuvek v koupelně určuje takzvaný umývací prostor. Je to pruh stěny v šířce umyvadla, který stoupá od podlahy ke stropu nad umyvadlem a pod ním. Zásuvky v koupelně mohou být umístěny pouze mimo umývací prostor, a to do výše 1,2 metru nad podlahou, alespoň 20 centimetrů od hranice tohoto prostoru a ve větší výšce než 1,2 metru těsně u jeho hranice.

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
OK   Další informace